Hydrogen production in the process of steam gasification of biomass

Możliwości produkcji wodoru w procesie zgazowania biomasy
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
In the paper the characteristics of the selected technological systems for biomass gasification as well as the world trends in terms of hydrogen production in the process of steam gasification of biomass are presented. The characteristics of energy crops selected in terms of the possibilities for their cultivation in Poland and utilization in gasification systems is also given.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono charakterystykę układów technologicznych do zgazowania biomasy oraz wyniki badań, prowadzonych na świecie, nad otrzymywaniem czystego nośnika energii - wodoru, w procesie zgazowania biomasy parą wodną. Scharakteryzowano wybrane rośliny energetyczne i omówiono możliwości ich uprawy w Polsce i wykorzystania w układach zgazowania.
APA
Smoliński, A., & Howaniec, N. (2008). Możliwości produkcji wodoru w procesie zgazowania biomasy [Hydrogen production in the process of steam gasification of biomass]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(3), 67–78.
 
MLA
Smoliński, Adam, and Natalia Howaniec. “Możliwości Produkcji Wodoru w Procesie Zgazowania Biomasy [Hydrogen Production in the Process of Steam Gasification of Biomass].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.3 (2008): 67–78.