Minimisation of the common use footwear environmental impact

Minimalizacja wpływu obuwia powszechnego użytku na środowisko
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
Footwear is a consumer's good of common use that has an environmental impact during its whole life cycle. The mentioned impact is still not fully investigated and quantified. It is especially noticeable in the phase of designing which decides of used materials and technology of assembly as well as in the production phase, during which noise, dust and vapours of organic solvents are generated. Utilisation of the used footwear is also significant problem from the environmental protection point of view because of the com-plexity of the liquidated footwear material composition. Presented in the paper are the areas where under-taking of preventive actions may result in the minimisation of the common use footwear environmental impact.
Polish abstract: 
Obuwie jest artykułem konsumenckim powszechnego użytku, który w całym cyklu życia oddziałuje na środowisko przyrodnicze i człowieka. Wpływ ten nie jest do końca poznany i określony ilościowo. Szczególnie jest on widoczny w fazie projektowania, decydującej o stosowanych materiałach i technologii montażu oraz w fazie produkcji, w której jest generowany hałas, pyły i pary rozpuszczalników orga-nicznych. Istotnym problemem, z uwagi na ochronę środowiska, jest proces likwidacji zużytego obuwia, w którym ważną rolę odgrywa jego skład surowcowy. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd działań zapobiegawczych, które mogą przyczynić się do minimalizacji wpływu obuwia powszechnego użytku na środowisko.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA
Boba, J., & Woźniak, Bogusław. (2008). Minimalizacja wpływu obuwia powszechnego użytku na środowisko [Minimisation of the common use footwear environmental impact]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(1), 5–15.
 
MLA
Boba, Jacek, and Woźniak, Bogusław. “Minimalizacja Wpływu Obuwia Powszechnego Użytku na Środowisko [Minimisation of the Common Use Footwear Environmental Impact].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.1 (2008): 5–15.