Methodology of dynamic load capacity determination of fractional joints applied in mining support

Metodyka wyznaczania dynamicznej nośności ciernych złączy stosowanych w obudowie górniczej
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
In the paper, a methodology was presented of determining dynamic load capacities of frictional joints applied in mining support props and in steel frames of road supports, on a basis of results of stand tests. Theoretical basis of the method and its practical implementation on a test stand in Central Mining Institute were described. Examples of graphs were also presented, illustrating impact of striking energy onto dynamic load capacity of joints of different types.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania dynamicznej nośności ciernych złącz stosowanych w górniczych stojakach podporowych oraz w stalowych odrzwiach obudowy chodnikowej, na podstawie wyników badań stanowiskowych. Opisano teoretyczne podstawy metody oraz jej praktyczną realizację na stanowisku badawczym w Głównym Instytucie Górnictwa. Przedstawiono również przykładowe wykresy obrazujące wpływ energii udaru na dynamiczną nośność złączy różnych typów.
APA
Pacześniowski, K., & Pytlik, A. (2008). Metodyka wyznaczania dynamicznej nośności ciernych złączy stosowanych w obudowie górniczej [Methodology of dynamic load capacity determination of fractional joints applied in mining support]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(1), 63–71.
 
MLA
Pacześniowski, Krzysztof, and Andrzej Pytlik. “Metodyka Wyznaczania Dynamicznej Nośności Ciernych Złączy Stosowanych W Obudowie Górniczej [Methodology of Dynamic Load Capacity Determination of Fractional Joints Applied in Mining Support].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.1 (2008): 63–71.