Method of setting the resultant cutting powers on the head plane coal on the basis of measurements of mechanical parameters of coal

Metoda wyznaczania wypadkowej wartości siły skrawania na głowicy struga węglowego na podstawie pomiarów parametrów mechanicznych węgla
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
In the article a method of calculating the resultant cutting powers on the head plane coal was presented, essential to extract coal. Results of measurements of mechanical parameters of coal made on the device especially at this target designed are a ground for appointing this power. This method consists of two stages: of theoretical calculations and determining rates of fitting theoretical calculations giving an approximation of the score to conditions of real exploitations.
Keywords (source: BazTech): 
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono metodę obliczania wartości wypadkowej siły tnącej na głowicy struga węglowego, niezbędnej do urabiania węgla. Podstawą wyznaczania tej siły są wyniki pomiarów parametrów mechanicznych węgla, wykonywanych specjalnie do tego celu zaprojektowanym przyrządem. Metoda składa się z dwóch etapów: obliczeń teoretycznych oraz określania współczynników dopasowania przybliżających wyniki tych obliczeń do wyników eksploatacji.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA

Krowiak, A. (2011). Metoda wyznaczania wypadkowej wartości siły skrawania na głowicy struga węglowego na podstawie pomiarów parametrów mechanicznych węgla [Method of setting the resultant cutting powers on the head plane coal on the basis of measurements of mechanical parameters of coal]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(1), 13–25.

 
MLA
Krowiak, Andrzej. “Metoda Wyznaczania Wypadkowej Wartości Siły Skrawania na Głowicy Struga Węglowego na Podstawie Pomiarów Parametrów Mechanicznych Węgla [Method of Setting the Resultant Cutting Powers on the Head Plane Coal on the Basis of Measurements of Mechanical Parameters of Coal].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.1 (2011): 13–25.