Method of determining the load of portal support of the splits of roadways on the basis of its deformation

Metoda określania obciążenia portalowej obudowy odgałęzień wyrobisk korytarzowych na podstawie jej deformacji
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
The determination of load influencing the portal support of the roadways junction has been regarded as a complicated issue. At the design stage, the analytical or numeric methods have been used. However, the verification of the calculated forecast load values has been treated as a very important problem. The measurement of load in the underground conditions has been regarded as a difficult matter. In this case the problems have been related primarily to the considerable size of construction, large surfaces of the secured rock mass and consequently sizes of the operating forces. As a result, the indirect methods based on the reverse analysis could be applied . The article presents the method, for determining the load influencing the portal support of the splits of roadways, based on measurements of deformation of the construction in the mine working and on comparison of them to deformations of its numerical model. The carried out pilot studies have indicated the desirability of developing this method and, at the same time, the need for measuring the construction geometry in both the test assembly at manufacturer stage and just after the installation in mine workings. This would allow to obtain a database for the subsequent measurement actions and the construction diagnostics.
Polish abstract: 
Określenie obciążeń działających na portalową obudowę odgałęzień jest zagadnieniem skomplikowanym. Na etapie projektowania wykorzystywane są metody analityczne lub numeryczne. Bardzo ważna jest jednak weryfikacja obliczonych prognozowanych wartości obciążenia. Pomiar obciążeń w warunkach dołowych jest trudny. Problemy związane są przede wszystkim ze znacznymi gabarytami konstrukcji, dużymi powierzchniami zabezpieczanego górotworu i wynikającymi z tego wielkościami działających sił. W związku z tym zastosowanie mogą mieć metody pośrednie oparte na analizie wstecznej. W artykule zaprezentowano metodę określania obciążeń działających na portalową obudowę odgałęzień wyrobisk korytarzowych, opartą na pomiarze deformacji konstrukcji zabudowanej w wyrobisku i porównaniu ich z deformacjami jej modelu numerycznego. Przeprowadzone badania pilotażowe wskazały na celowość rozwijania tej metody, a także na konieczność dokonywania pomiarów geometrii konstrukcji zarówno w trakcie montażu próbnego u producenta, jak i tuż po zabudowie w wyrobisku. Pozwoli to uzyskać bazę do późniejszych akcji pomiarowych, a także diagnostyki konstrukcji.
APA
Rotkegel, M. (2012). Metoda określania obciążenia portalowej obudowy odgałęzień wyrobisk korytarzowych na podstawie jej deformacji [Method of determining the load of portal support of the splits of roadways on the basis of its deformation]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(2), 89–103.
 
MLA
Rotkegel, Marek. “Metoda Określania Obciążenia Portalowej Obudowy Odgałęzień Wyrobisk Korytarzowych Na Podstawie Jej Deformacji [Method of Determining the Load of Portal Support of the Splits of Roadways on the Basis of Its Deformation].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.2 (2012): 89–103.