Laminate from modernized fuel tanks - waste of the future

Laminaty z modernizowanych zbiorników paliwowych - odpadem przyszłości
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
The aim of the paper is to present the hypothesis of threats resulting from the disposal of fuel tanks equipped with the inside laminate coat. One of the practiced technologies used during fuel tanks modernization is the system of applications on their steel blanket (sheath) several layers cover made of resinous components and glass mates so called laminates. Creating the second blanket internal steel tank toughen strength of its walls, limits corrosion effect inside container and first of all enables obtaining its walls' monitored tightness. This is prerequisite to use fuel tank in the light of Minister of Economy's order dated of 18st October 2001. Let's assume that a sudden increase of single-blankets tanks modernized through laminates technologies caused by necessity to adjust them to the binding regulations and also the specificity of materials used in this techniques as well as the technology of applying laminate contributes to come into existence in the future a brand new hazardous (dangerous) waste. Therefore a query arises how should that be dealt with excluded from usage steel-laminates walls' tanks? The aim of this article is signalizing the necessity of working out safe and ecologic way to separate laminate and tanks steel layers and also create methods of effective utilization (recycling) this kind of layers saturated with fuel.
Keywords (source: BazTech): 
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono hipotezę o zagrożeniach wynikających z likwidacji zbiorników paliwowych wyposażonych w wewnętrzny płaszcz wykonany z laminatu. Jedną z najczęściej stosowanych metod modernizacji zbiorników paliwowych jest wytwarzanie wielowarstwowej powłoki z kompozytów żywicznych i mat szklanych, nazywanych zwyczajowo laminatami. Wytworzenie drugiego płaszcza wewnątrz zbiornika stalowego zwiększa wytrzymałość jego ścianek i przyczynia się do ograniczenia korozji wewnętrznej. Powłoka z laminatu umożliwia również uzyskanie wymaganej przestrzeni do monitorowania szczelności, co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 1211) jest koniecznym warunkiem do dalszej eksploatacji zbiornika paliwowego. Można założyć, że intensywny wzrost liczby zbiorników jednopłaszczowych modernizowanych z wykorzystaniem technologii laminowania, wynikający z konieczności dostosowania ich do obowiązujących przepisów, a także specyfika stosowanych w tych technologiach materiałów i technika wytwarzania kolejnych warstw laminatu przyczyni się do powstania w przyszłości nowego odpadu. W związku z powyższym, zaistniała konieczność opracowania bezpiecznego i ekologicznego sposobu oddzielania laminatów od powłok stalowych nieeksploatowanych już zbiorników oraz odpowiednich metod skutecznej utylizacji tych powłok przesiąkniętych paliwem.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA
Gacki, D., Targowski, M., & Biegańska, J. (2009). Laminaty z modernizowanych zbiorników paliwowych - odpadem przyszłości [Laminate from modernized fuel tanks - waste of the future]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(1), 5–13.
 
MLA
Gacki, Dawid, Marcin Targowski, and Jolanta Biegańska. “Laminaty z Modernizowanych Zbiorników Paliwowych - Odpadem Przyszłości [Laminate from Modernized Fuel Tanks - Waste of the Future].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.1 (2009): 5–13.