The complex method of the control of concentrations of asbestos structures in air. Part1: The description of the method

Kompleksowa metoda kontroli stężenia struktur azbestowych w powietrzu. Cz. 1: Opis metody
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The paper contains the complex method of the control of concentrations of asbestos structures in air. The method consists: location of points of taking a sample, taking a sample from air, preparing samples for analysis, identification of asbestos structures on the base of morphological chemical, structural, features (length l, diameter d, l/d and them kind), of summing structures of asbestos up in the sample and outlining the number of structures of asbestos in the defined air volume.
Keywords (source: BazTech): 
Polish abstract: 
Publikacja zawiera opis kompleksowej metody kontroli stężeń struktur azbestowych w powietrzu. Omówiono w niej: sposób lokalizacji punktów pobierania próbek, pobieranie próbek z powietrza i przygotowanie próbek do analizy, identyfikację struktur na podstawie cech morfologicznych, chemicznych, strukturalnych (długości l, średnicy d, l/d i ich rodzaju), zliczanie struktur w próbce i wyznaczanie ich liczby w określonej objętości powietrza.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA
Rożkowicz, M. (2008). Kompleksowa metoda kontroli stężenia struktur azbestowych w powietrzu. Cz. 1: Opis metody [The complex method of the control of concentrations of asbestos structures in air. Part1: The description of the method]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(3), 21–37.
 
MLA
Rożkowicz, Marta. “Kompleksowa Metoda Kontroli Stężenia Struktur Azbestowych w Powietrzu. Cz. 1: Opis Metody [The Complex Method of the Control of Concentrations of Asbestos Structures in Air. Part1: The Description of the Method].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.3 (2008): 21–37.