Classification of coal with respect to its spontaneous ignition susceptibility

Klasyfikacja węgla pod kątem skłonności do samozapalenia
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
Classification was presented of coal spontaneous ignition susceptibility according to the norm PN93/G-04558 and SMP index. Both methods were compared with respect to realization of tests, performing calculations and classification. The way the result is influenced by accepted criteria and assumptions was discussed. It was demonstrated that much more exact method is a method with the use of SMP index, applying of which improves safety in underground mines, and particularly in the methane ones.
Polish abstract: 
Przedstawiono klasyfikację skłonności węgla do samozapalenia według normy PN-93/G-04558 oraz wskaźnika SMP. Porównano obie metody pod kątem sposobu wykonania badań, przeprowadzenia obli-czeń oraz klasyfikacji. Omówiono, jak na wynik wpływają przyjęte kryteria i założenia. Wykazano, że znacznie dokładniejszą metodą jest metoda z wykorzystaniem wskaźnika SMP, której zastosowanie po-prawi bezpieczeństwo w podziemnych zakładach górniczych, szczególnie metanowych.
APA
Słowik, S. (2008). Klasyfikacja węgla pod kątem skłonności do samozapalenia [Classification of coal with respect to its spontaneous ignition susceptibility]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(1), 87–94.
 
MLA
Słowik, Stanisław. “Klasyfikacja Węgla pod Kątem Skłonności do Samozapalenia [Classification of Coal with Respect to Its Spontaneous Ignition Susceptibility].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.1 (2008): 87–94.