Geological, mining-technical and economic criteria of extracting residual parts of hard coal seams

Geoinżynieryjne i ekonomiczne kryteria eksploatacji węgla kamiennego z resztkowych parcel pokładów
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The procedure leading to rationalization of decision making about whether or not to extract a residual part of a coal seam were described. An algorithm for assessing possibilities of extracting residual hard coal seam parts were presented. Research outcomes of determining geological and mining-technical criteria for assessing possibilities of extracting residual hard coal seam as well as for selecting aocrooriate extraction technologies were presented. The method of economic analyses for assessing projects of extracting of residual hard coal seam parts was described and practical example was provided. The following research methods were used within the performed investigations: opinion poll (survey), taxonomic methods, factor analysis and economic analyses.
Polish abstract: 
W artykule opisano sposób postępowania, prowadzący do racjonalizacji podejmowania decyzji o eks­ploatacji węgla z resztkowej parceli pokładu bądź o jej zaniechaniu. Przedstawiono algorytm do oceny możliwości wybrania resztkowej parceli pokładu węgla. Zaprezentowano wyniki badań nad wyznacza­niem geoinżynieryjnych kryteriów oceny możliwości oraz doboru technologii eksploatacji. Opisano spo­sób przeprowadzania analizy ekonomicznej projektu wybierania węgla z parceli resztkowej oraz podano przykład praktyczny. W badaniach zastosowano sondaż opinii (ankietę), metody taksonomiczne, analizę czynnikową oraz analizę ekonomiczną.
APA
Lubosik, Z. (2009). Geoinżynieryjne i ekonomiczne kryteria eksploatacji węgla kamiennego z resztkowych parcel pokładów [Geological, mining-technical and economic criteria of extracting residual parts of hard coal seams]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(3), 73–88.
 
MLA
Lubosik, Zbigniew. “Geoinżynieryjne i Ekonomiczne Kryteria Eksploatacji Węgla Kamiennego z Resztkowych Parcel Pokładów [Geological, Mining-Technical and Economic Criteria of Extracting Residual Parts of Hard Coal Seams].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.3 (2009): 73–88.