Energy-saving school buildings after complex thermomodernization including heating systems efficiency improvement and modernization of heat distribution centres in Siemianowice Śląskie

Energooszczędne obiekty szkolne po kompleksowej termomodernizacji wraz z poprawą sprawności systemów grzewczych i modernizacją węzłów cieplnych w Siemianowicach Śląskich
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
A number of investments related to complex thermomodernization of school buildings have been realised in the years 2006-2007 in Siemianowice Śląskie. The base to carry out these investments constituted auditing research performed earlier at the Central Mining Institute in the Department of Energy Saving and Air Protection. This research contained analyses of reduction of school buildings thermal needs, which were used to make technological and executive projects concerning final investments. This publication describes the progress of this research, namely: technological characteristics of buildings, energy-saving improvements (heating system efficiency improvement), energy balance results before and after proposed termomodernization improvement realization, economical analysis of the final thermomodernization variant (including cost savings of heating) and way of financing the mention above investments.
Polish abstract: 
W latach 2006-2007 w Siemianowicach Śląskich kontynuowano kompleksową termomodernizację obiektów szkolnych. Podstawę do wykonania inwestycji stanowiły prowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza prace audytorskie, polegające na analizie ograniczenia potrzeb energetycznych obiektów szkolnych, które wykorzystano do sporządzenia projektów technologiczno-wykonawczych tych inwestycji. W artykule przedstawiono opis przebiegu prac modernizacyjnych, a mianowicie: charakterystykę technologiczną obiektów, energooszczędne usprawnienia termomodernizacyjne (poprawę sprawności systemu grzewczego), wyniki bilansu energetycznego przed i po wykonaniu zaproponowanych usprawnień termomodernizacyjnych, analizę ekonomiczną wariantu wykonawczego (w tym oszczędności kosztów ogrzewania) oraz sposób finansowania powyższych inwestycji.
APA
Malara, L. (2008). Energooszczędne obiekty szkolne po kompleksowej termomodernizacji wraz z poprawą sprawności systemów grzewczych i modernizacją węzłów cieplnych w Siemianowicach Śląskich [Energy-saving school buildings after complex thermomodernization including heating systems efficiency improvement and modernization of heat distribution centres in Siemianowice Śląskie]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(4), 47–57.
 
MLA
Malara, Lech. “Energooszczędne Obiekty Szkolne po Kompleksowej Termomodernizacji wraz z Poprawą Sprawności Systemów Grzewczych i Modernizacją Węzłów Cieplnych w Siemianowicach Śląskich [Energy-Saving School Buildings after Complex Thermomodernization Including Heating Systems Efficiency Improvement and Modernization of Heat Distribution Centres in Siemianowice Śląskie].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.4 (2008): 47–57.