The electrification of non-conductive and non-metal material intended for use in potentially explosive atmosphere

Elektryzacja nieprzewodzącego materiału niemetalowego przeznaczonego do eksploatacji w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The characteristic feature of non-conductive and non-metal materials is their susceptibility to electrification, which may cause creation of excess electrostatic charges, by using the contact-friction method or by induction. The paper describes the types of electrostatic discharges which may be produced as a result of discharging the electrically charged non-conductive and non-metal materials. There have been presented several types of static discharges, recorded on photographs and their characteristic properties.
Polish abstract: 
Cechą charakterystyczną nieprzewodzących materiałów niemetalowych jest ich podatność na elektryzację, która może spowodować tworzenie się nadmiarowych ładunków elektrostatycznych w sposób kontaktowo-tarciowy lub przez indukcję. W artykule opisano rodzaje wyładowań elektrostatycznych, jakie mogą powstawać w wyniku rozładowania naelektryzowanych nieprzewodzących materiałów niemetalowych. Przedstawiono kilka typów wyładowań elektrostatycznych, zarejestrowanych na fotografiach i ich charakterystyczne właściwości.
APA
Cybulski, K., & Wiechuła, B. M. (2010a). Elektryzacja nieprzewodzącego materiału niemetalowego przeznaczonego do eksploatacji w atmosferze potencjalnie wybuchowej [The electrification of non-conductive and non-metal material intended for use in potentially explosive atmosphere]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(3), 15–27.
 
MLA
Cybulski, Krzysztof, and Bronisław M. Wiechuła. “Elektryzacja Nieprzewodzącego Materiału Niemetalowego Przeznaczonego do Eksploatacji w Atmosferze Potencjalnie Wybuchowej [The Electrification of Non-Conductive and Non-Metal Material Intended for Use in Potentially Explosive Atmosphere].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.3 (2010): 15–27.