Economical justification of effectiveness the sealing rockmass above the gas generator for borehole coal gasification

Ekonomiczne uzasadnienie celowości doszczelniania skał stropowych nad obszarem podziemnego zgazowania węgla metodą otworów wiertniczych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
In article the effectiveness of sealing the roof rocks above gas generator during underground coal gasification is presented. The changes of deformation characteristics rock layers, lowering the roof with account of injection stowing in rockmass infringements on example of one mine in Western Donbass (Ukraine) is shown. It is proved, that injection sealing increases the calorific value of generator gasses, gas generator productivity and process flowing. Conducted accounts and definitions show that sealing increase the economic effectiveness of gasification.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono celowość stosowania uszczelniania skał stropu generatora gazu w procesie podziemnego zgazowania węgla. Na przykładzie jednej z kopalń Zachodniego Donbasu pokazano zmiany charakterystyk deformacji warstw skalnych, przemieszczeń skał stropowych z uwzględnieniem wpływu iniekcji podsadzki w szczeliny górotworu. Wykazano, że iniekcyjne uszczelnienie górotworu zwiększa kaloryczność gazów, zwiększa wydatek i ciągłość procesów zgazowania. Przeprowadzone wyliczenia wykazały także, że zastosowanie uszczelniania zwiększa efektywność ekonomiczną procesów zgazowania.
APA
Falsztinskij, W. S., Diczkowskij, R. E., & Łozinskij, W. G. (2010). Ekonomiczne uzasadnienie celowości doszczelniania skał stropowych nad obszarem podziemnego zgazowania węgla metodą otworów wiertniczych [Economical justification of effectiveness the sealing rockmass above the gas generator for borehole coal gasification]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(3), 51–59.
 
MLA
Falsztinskij, W. S., R. E. Diczkowskij, and W. G. Łozinskij. “Ekonomiczne Uzasadnienie Celowości Doszczelniania Skał Stropowych nad Obszarem Podziemnego Zgazowania Węgla Metodą Otworów Wiertniczych [Economical Justification of Effectiveness the Sealing Rockmass above the Gas Generator for Borehole Coal Gasification].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.3 (2010): 51–59.