Activity of military units in the face of environmental protection requirements

Działalność jednostek wojskowych w obliczu wymagań ochrony środowiska
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
Military development of Armed Forces, continuous increase of quantities and qualities of tasks executed especially for the part of Polish Military Contingents, demands from commanders necessity not only permanent improvements of skills of subordinated soldiers, but also introducing of new solutions and technology in the field of environmental protection. Difficulty of this task depends first of all on reconcilement of soldier priorities connected with realization of orders of superiors with anxiety for environmental protection, even in conditions of threat, which international missions are. Part of ecological education enables task realization with anxiety for proper protection of environment and it is an integral element of training on every stage of every soldier path of duty. It can be prognosed, that negative impact on natural environment generated through activities of Armed Forces occurs considerably lesser in the closest following years.
Polish abstract: 
Rozwój militarny sił zbrojnych, ciągłe zwiększanie ilości i jakości zadań wykonywanych, zwłaszcza na rzecz polskich kontyngentów wojskowych, stawia przed dowódcami konieczność nie tylko stałego doskonalenia umiejętności podległych żołnierzy, ale także wprowadzania nowych rozwiązań i technologii w dziedzinie ochrony środowiska. Trudność tego zadania polega przede wszystkim na pogodzeniu ze sobą priorytetowej dla żołnierzy realizacji poleceń przełożonych, z troską o ochronę środowiska, nawet w warunkach zagrożenia, jakim są misje międzynarodowe. Rola edukacji ekologicznej pozwala na realizowanie zadań z troską o właściwe zabezpieczenie środowiska i jest integralnym elementem szkolenia na każdym etapie drogi służbowej każdego żołnierza. Można prognozować, że w najbliższych latach negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne wszelkich działań prowadzonych przez siły zbrojne, będzie się znacznie zmniejszać.
APA
Borucka, A., & Mikosz, B. (2008). Działalność jednostek wojskowych w obliczu wymagań ochrony środowiska [Activity of military units in the face of environmental protection requirements]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(3), 5–15.
 
MLA
Borucka, Anna, and Bogusław Mikosz. “Działalność Jednostek Wojskowych w Obliczu Wymagań Ochrony Środowiska [Activity of Military Units in the Face of Environmental Protection Requirements].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.3 (2008): 5–15.