Investigation of water hammer phenomenon in vertical pumping installations under laboratory conditions

Badanie zjawiska uderzenia hydraulicznego w pionowych instalacjach pompowych w warunkach laboratoryjnych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
In the paper, a way of assessment on the basis of model investigations was presented of water hammer occurring in vertical pumping installations. In order to achieve this aim, a criterion of similarity for viscous liquids was used and tests were conducted for building the model of installation. Additionally, use of oleo-pneumatic shock absorber was proposed, restricting height of pressure in pipeline during occurrence of water hammer.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono sposób oceny uderzeń hydraulicznych, występujących w pionowych instalacjach pompowych, na podstawie badań modelowych. W tym celu do zbudowania modelu instalacji wykorzystano kryterium podobieństwa dla cieczy lepkich oraz przeprowadzono badania. Dodatkowo zaproponowano zastosowanie amortyzatora powietrzno-cieczowego ograniczającego wzrost ciśnienia w rurociągu podczas występowania uderzenia hydraulicznego.
APA
Szymała, J. (2008). Badanie zjawiska uderzenia hydraulicznego w pionowych instalacjach pompowych w warunkach laboratoryjnych [Investigation of water hammer phenomenon in vertical pumping installations under laboratory conditions]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(2), 67–80.
 
MLA
Szymała, Jan. “Badanie Zjawiska Uderzenia Hydraulicznego w Pionowych Instalacjach Pompowych w Warunkach Laboratoryjnych [Investigation of Water Hammer Phenomenon in Vertical Pumping Installations under Laboratory Conditions].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.2 (2008): 67–80.