Testing possibility of liquidation of point sources of underground waters contamined with chlorinated hydrocarbons

Badanie możliwości i likwidacji punktowych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych węglowodorami chlorowanymi
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The article raises an issue of liquidation of secondary sources of underground waters contamination, using bioremediation method in oxygen-free conditions. A mathematical model of bioremediation process was presented with the use of Michaelis-Menten kinetics, Monod's but also kinetics of second-order. Identification of parameters occurring in equations was done on the basis of collected research data. Simulations for various bioremediation process conditions were made and the received results were analyzed.
Polish abstract: 
W publikacji została poruszona tematyka likwidacji wtórnych źródeł zanieczyszczeń wód podziem­nych węglowodorami chlorowanymi, przy wykorzystaniu metody bioremediacji w warunkach beztleno­wych. Przedstawiono model matematyczny procesu bioremediacji z wykorzystaniem kinetyki Michaeli-sa-Menten, Monoda oraz kinetyki drugiego rzędu. Dokonano identyfikacji parametrów występujących w równaniach na podstawie zgromadzonych danych doświadczalnych. Wykonano symulacje dla różnych warunków procesu bioremediacji i przeanalizowano uzyskane wyniki.
APA
Iwaszenko, S. (2009). Badanie możliwości i likwidacji punktowych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych węglowodorami chlorowanymi [Testing possibility of liquidation of point sources of underground waters contamined with chlorinated hydrocarbons]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(3), 35–52.
 
MLA
Iwaszenko, Sebastian. “Badanie Możliwości i Likwidacji Punktowych Źródeł Zanieczyszczeń Wód Podziemnych Węglowodorami Chlorowanymi [Testing Possibility of Liquidation of Point Sources of Underground Waters Contamined with Chlorinated Hydrocarbons].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.3 (2009): 35–52.