Analysis of the exposition of mining workers to permanent damage of heating

Analiza narażenia pracowników górnictwa na trwałe uszkodzenia słuchu
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The paper presents the hazard related to an occupational disease: bilateral permanent noise-inducted hearing loss of cochlear type, amounting to at least 45 dB in better ear as a pure tone average for 1.2 and 3 kHz audiometric frequencies in the mining industry. The data have been presented based on the material obtained from the Institute of Occupational Medicine, relating to the loss of hearing over the years 2004-2007. With the aim to introduce the problem the necessary concepts from the domain of noise and theory of hearing have been presented.
Polish abstract: 
Artykuł dotyczy uszkodzeń słuchu spowodowanych pracą w warunkach szkodliwych - w hałasie. Omówiono w nim narażenie na chorobę zawodową w górnictwie - obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego. Porównano narażenie na hałas pracowników w krajach dawnej UE i w nowych krajach członkowskich. Przedstawiono (na podstawie materiałów Instytutu Medycyny Pracy) dane dotyczące zawodowych uszkodzeń słuchu w latach 2004-2007. Porównano narażenie na zawodowy ubytek słuchu w poszczególnych województwach, a także według czasu narażenia na czynnik szkodliwy. W celu przybliżenia zagadnienia wyjaśniono niezbędne pojęcia z dziedziny hałasu oraz teorię słyszenia. Podano przykładowe wyniki badań audiometrycznych pracowników narażonych na hałas w miejscu pracy. Omówiono metody zapobiegania urazom akustycznym.
APA
Miterska, M. (2009). Analiza narażenia pracowników górnictwa na trwałe uszkodzenia słuchu [Analysis of the exposition of mining workers to permanent damage of heating]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(4), 55–63.
 
MLA
Miterska, Magdalena. “Analiza narażenia Pracowników Górnictwa na Trwałe Uszkodzenia Słuchu [Analysis of the Exposition of Mining Workers to Permanent Damage of Heating].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.4 (2009): 55–63.