Analysis of prevention effectiveness of the given noise barrier model illustrated with an example of the noise barrier located in Sosnowiec

Analiza efektywności ochrony wybranego modelu ekranu akustycznego na przykładzie ekranu zlokalizowanego w Sosnowcu
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
This paper presents the rule for determining the effectiveness of a noise barrier by use of the indirect method. Also, conditions have been desribed which have to be consistent with the requirements of ISO- 10847 standard. Then, a reference methodology for periodical noise measuring in environment as well as method for determining the effectiveness of outside noise barriers was described. The employed measuring equipment was presented as well. The results of have been disscused basing on the niose barrier located by S-1 route in Sosnowiec, the area of Zagaje Street.
Polish abstract: 
W niniejszym artykule przedstawiono zasadę wyznaczania skuteczności ekranu akustycznego z zastosowaniem metody pośredniej. Scharakteryzowano także warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy ISO-10847. Następnie opisano metodykę referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku oraz metodę wyznaczania w warunkach in situ skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych. Przedstawiono także wykorzystaną aparaturę pomiarową. Omówiono wyniki pomiarów skuteczności ekranu akustycznego usytuowanego przy drodze S-1 w Sosnowcu, w rejonie ulicy Zagaje.
APA
Miterska, M. (2012). Analiza efektywności ochrony wybranego modelu ekranu akustycznego na przykładzie ekranu zlokalizowanego w Sosnowcu [Analysis of prevention effectiveness of the given noise barrier model illustrated with an example of the noise barrier located in Sosnowiec]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(3), 89–97.
 
MLA
Miterska, Magdalena. “Analiza Efektywności Ochrony Wybranego Modelu Ekranu Akustycznego Na Przykładzie Ekranu Zlokalizowanego W Sosnowcu [Analysis of Prevention Effectiveness of the given Noise Barrier Model Illustrated with an Example of the Noise Barrier Located in Sosnowiec].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.3 (2012): 89–97.