siły wewnętrzne obudowy

Siły wewnętrzne i reakcje podporowe w elementach obudowy prostokątnej